top of page

Politisk erfaring
 

Organisatoriske verv

Perioden 2019 - 2023:

Gruppeleder Ullensaker FrP

Medlem Kommunestyret

Medlem Formannskap og Finansutvalg

Medlem Administrasjonsutvalget

Medlem Delegerings- og Reglementskomite

Medlem Eierskapskomiteen

Medlem Byutviklingskomite

Medlem Tilsettingsutvalget

Perioden 2015 - 2019:

Leder Hovedutvalg for Helsevern og Sosial omsorg

Gruppeleder Ullensaker FrP

Medlem Kommunestyret

Medlem Formannskap og Finansutvalg

Leder Særskilt Klagenemd

Leder Flyktningekomite

Leder Delegerings- og Reglementskomite

Medlem Eierskapskomiteen

Vararepresentant Styret på Øvre Romerike Industriservice

Perioden 2011 - 2015:

Leder Hovedutvalg for Teknisk, Idrett og Kultur

Medlem Kommunestyret

Medlem Representantskapet ØRAS

Leder Idretts- og friluftslivkomite

 

Perioden 2007 - 2011:

Nestleder Hovedutvalg for Skole, Barnehage og Kultur

Medlem Kommunestyret

Medlem Samarbeidsutvalg Jessheim Skole & Ressurssenter

Medlem Samarbeidsutvalg Algarheim Barnehage

Medlem Samarbeidsutvalg Fladbyseter Barnehage

Perioden 2003 - 2007:

Vararepresentant Kommunestyret

2019 - 2023   Komunestyregruppens 
                        styrerepresentant

            2021   Valgkampleder Ullensaker

2015 - 2019   Komunestyregruppens
                        styrerepresentant

2014 - 2015   Lokallagsleder

                        Valgkampleder Ullensaker

                        Nominasjonskomite Akershus FrP


2005 - 2014   Politisk Nestleder

2013 - 2013   Valgkampansvarlig Øvre Romerike 

bottom of page