top of page

Navn, alder og bosted.
Mitt navn er Ståle Lien Hansen.

Jeg er 47 år, en ihuga Ullensakerpatriot med hjerte for hele Ullensaker, som hadde det privilegium å få være med å styre Ullensaker i perioden 2003 - 2019. I årene etter 2019 har jeg vært gruppeleder av det største partiet i opposisjon, med mål om å ta tilbake styringen etter valget i 2023. Jeg ble samboer med min vakre kone Theressa tilbake i 1995, og vi fikk vår sønn Alexander allerede i 1997. Etter en gjennomført «testperiode» på 10 år var det ved jubileet på sin plass å be om hennes hånd, og vi giftet oss da i 2006.

 

Fortell litt om deg selv og din oppvekst?

Jeg ble riktignok født på Molde sykehus, men vi flyttet til Røgler Gård på Gardermoen 3 mnd gammel, og ble da Ullsokning. Vi flyttet fra Røgler til Brudalen og leide husrom hos Sorenskriver Unneberg når jeg var 3 år, og bodde der til jeg var 10. Da kjøpte vi huset til fru Nyland i Nyvegen, mellom Ester`s Nærkjøp og Nylandsbutikken, hvor jeg bodde sammen med mor, stefar og 2 brødre til jeg som 18-åring flyttet på hybel på Sand.

Planen var hele tiden å kunne dele av ei tomt hjemme på Gardermoen og bygge eget, men så kom det plutselig en hovedflyplass som gjorde at barndomsstedet mitt ble rasert og slettet med jorden. Jeg må innrømme at denne hovedflyplassen derfor lenge var en torn i øyet, men jeg har selvsagt i etterkant sett hvilke fantastiske muligheter den har gitt kommunen og regionen, slik at vi kunne utvikle denne fantastiske kommunen til hva vi har i dag.

På Gardermoen hadde vi ikke så mange tilbud på fritiden, og vi var prisgitt å være glad i naturen, spille fotball og finne på ting etter beste evne. På den tiden var det ikke noen utekontakter som passet på ungdomsmiljøene, det var ikke noen aktivitetstilbud hvor vi kunne samles og sosialisere oss med jevngamle uten å reise inn til Jessheim. Det var ikke tilbud om annet enn å spille i skolekorps, synge i kor, eller spille fotball med de som var 4-5 år eldre. Men på tross av at kommunen ikke hadde tilbud til ungdom ute i tettstedene, så vil jeg påstå at jeg hadde en veldig god barndom, og en oppvekst hvor vi lærte å ta vare på oss selv, tidlig bli selvstendige og kreative, selv om det medførte en del guttestreker i nabolaget på mørke høstkvelder.

 

Hvorfor valgte du politikken?
Jeg ble meldt inn av en bekjent som var med i Kommunestyret, og så ble jeg satt på listen til valget i 2003 uten å bli spurt i forkant (ja det er faktisk lov etter valgloven, men partiene har strammet inn på dette i interne regler nå) så jeg vil vel nesten påstå at politikken valgte meg og ikke omvendt ;-)

 

Etter å ha vært med på noen møter så fattet jeg raskt interesse, og engasjementet vokste fra et par timer i uken, til nå 3-4 dager og kvelder i uken. Du får raskt se hvor mye dine avgjørelser har å si for samfunnet du er en del av, og hvordan du kan være med å gjøre hjemkommunen til et godt sted å bo og leve. - Et privilegium for en som ønsker kun det beste for innbyggerne og kommunen sin.

 

Hvorfor valgte du Fremskrittspartiet?
Jeg har alltid hatt sansen for mulighetene som ligger i å skape min egen hverdag fremfor at staten og politikerne skal bestemme min hverdag. Jeg liker ikke tanken om at det offentlige skal bestemme hva som er best for meg, min familie og vårt liv. Jeg misliker at det er konsensus om å bruke skattebetalernes penger til alle mulige gode formål, uten å evne å prioritere bruken av eksisterende midler fremfor å finne nye måter å hente mer.

Ser vi blant annet på bistandsmidlene som sendes ukritisk ut av landet, så kunne vi ha fjernet samtlige bomstasjoner og rustet opp både eldreomsorgen, helseomsorgen, skoler og barnehager skikkelig uten at de landene som virkelig har behov for bistandsmidlene ville blitt rammet. Jeg mener ikke vi skal slutte med all bistand, men jeg mener det ikke skal brukes bistandsmidler uten at det føres en restriktiv kontroll med bruk og resultater, og dermed heller prioritere bruken av penger til våre egne.

 

Hva opptar deg i Ullensaker?
Helheten. Vi må evne å se helheten når vi tar enkeltavgjørelser i det daglige. Alt henger sammen med alt.

Jeg ser altfor mange av de som kommer inn som folkevalgte har enkeltsaker de brenner for, eller saker som omhandler egen bygd. Jeg har stor forståelse for dette, men man glemmer fort at man er valgt inn for å representere hele kommunen når det er saker som gjelder egen bakgård/eget nabolag.

 

Hvilken sak brenner du mest for? Hva er viktigst for deg?
Forebyggende arbeid for barn, unge OG eldre er viktig.
Jeg har vært i alle hovedutvalg, og har dermed vanskelig for å si at det er viktigere med sykehjemsplasser enn ledig plass i barnehage eller gode skoler. Fakta er at dersom du ikke får plass i barnehage så utvikler du ikke de sosiale relasjonene og språket, dermed får du en vanskeligere start på skolen. Dersom du ikke får den læringen du trenger på skolen så faller du raskere utenfor, og det er mange sjeler som kunne vært gitt bedre premisser i dersom man tidligere hadde fått muligheten til å tilrettelegge for individuelt tilpasset opplæring.

Det å gi barn og ungdom en god utdanning er viktig for at vi ikke skal få for mye arbeidsledighet, og store kostnader til sosialstønad og lignende. Har vi ikke utdannede folk så har vi heller ikke nok medarbeidere i hjemmesykepleie, hjemmetjeneste eller sykepleiere på sykehjemmene våre.

Og til sist, hvis vi ikke har tilgjengelige sykehjemsplasser, eller tilpassede omsorgsboliger med mulighet for bemanning, så må de pårørende bære for mye av omsorgen og pleien av de eldre og pleietrengende. Det kan medføre at man etterhvert ikke fungerer 100% i hverdagen, og egne barn og oppfølging av disse samt det å fungere på egen jobb som blir skadelidende. Det gir både familie og kommunen en unødvendig belastning i bakkant.

 

Vi er dermed helt avhengige av å videreføre det arbeidet som er startet opp med etablering av flere typer plasser og omsorgsboliger til kommunens eldre, slik at vi klarer å gi riktig tilbud til riktig tid.

 

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd som politiker?
Jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på kun én ting etter så mange år som folkevalgt.
Av enkeltprosjekter så er jeg helt klart stolt over etableringen av skateparken på Gystadmarka. Dette var et prosjekt som jeg måtte bruke mye tid på å overbevise både politiske kolleger og motstandere om at var både samfunnsnyttig og smart. Når vi i etterkant ser hvordan aktiviteten i parken er fra morgen til kveld, og hvordan det gir et tilbud til de som ønsker å drive egenorganiserte aktiviteter som ikke er A4, så er det definitivt en suksess.

Hvis spørsmålet er mer rettet mot mine personlige oppnåelser, så er jeg helt klart stolt over at jeg har vært leder av 2 forskjellige hovedutvalg de siste 8 årene, og at jeg i disse vervene selv tror jeg har klart å være en leder med god innsikt i sakene, gitt de øvrige utvalgsmedlemmene mulighet til å få noe gjennomslag for sine argumenter, og at vi på denne måten har klart å få alle partier til å kunne være uenige og diskutere oss frem til gode vedtak uten å sette de forskjellige ideologiene foran enkeltmennesker og sakene som betyr mye for kommunens innbyggere.

 

Det å være en leder er noe annet enn å være sjef, og gjennom et godt samarbeid med både politiske kolleger, egen gruppe, og også politiske motstandere, mener jeg vi har fått til mye bra sammen.

 

Hva er det viktigste man bør tenke på når man er ny og ønsker å begynne i politikken?
Det er viktig å ha god tid, ikke ta på deg verv og oppgaver du ikke har tid til å gjennomføre.
Politikk tar mye tid dersom du ønsker å involvere deg og ta ansvar utover det å møte i de pålagte møtene.

 

Hva motiverer deg for neste periode?
Ullensaker har vokst fort, noen mener for fort, og det har helt klart kostet kommunen mye i infrastruktur som skoler, barnehager, sykehjem, idrettsformål etc., men dette har også vært nødvendig.

 

Den veksten som opposisjonen sier de skal bremse, er den samme veksten som har gitt oss den fantastiske kommunen vi er blitt. Det er også en vekst de har vært med å bestemme over hodet på oss kommunepolitikerne gjennom å utpeke kommunen og byen Jessheim til et satsingsområde og regionsby som skal vokse i den Regionale Areal- og Transportplanen som Fremskrittspartiet faktisk stemte mot som eneste parti.

 

Jeg ønsker å være tydelig på at veksten ikke er ute av kontroll, men vi har de siste 20 årene lagt godt til rette for vekst, og det skal vi fortsette med, uten å belaste hverken innbyggere eller næringsliv med usosiale utgifter som eiendomskatt.

Kommer de rødgrønne i posisjon, så har de lovt å innføre eiendomskatt for næring og begrense veksten samtidig. Da er man inne i et farlig spor for fremtidig kommuneøkonomi og kvalitet på tjenestene. Mer avgifter, mindre etableringer og en kunstig bemanningsøkning fordi man ikke evner å prioritere de midler man har til rådighet fremfor å grave i lommene til næringslivet etter mer penger. Hva blir da det neste? Vi har hørt de love at de ikke ønsker å innføre eiendomskatt på boliger, men dette har vi sett andre steder tidligere, så jeg stoler dessverre ikke på denne lovnaden.

 

Hvorfor skal velgerne stemme på deg? Hva kan velgerne forvente av deg?
Siden 2003 har jeg hatt den ære å få være med og styre hvordan kommunen vår har utviklet seg. Det har vært 16 år med mye hardt arbeid, mange sene kvelder med sakspapirer og lange møter, men ikke minst har det vært 16 spennende, utfordrende og givende år!

Jeg har et ønske om å bidra til å utvikle Norges beste kommune å bo og leve i, og med den veksten vår region har opplevd de siste 12-15 årene, og også vil komme til å oppleve i fremtiden, ligger mange forutsetninger tilstede for å styre og utvikle kommunen videre for å nå dette målet. Stemmer de på meg og Fremskrittspartiet så får de en som er villig til å arbeide hardt, og legge ned det lille ekstra. Du får en lokalpolitiker som bryr seg om deg, en du kan stole på, og som jobber hardt til det beste for alle kommunens innbyggere.  

 

Hva slags interesser har du utover politikk?
Jeg har alltid vært fotballinteressert, både som spiller og trener over ca 30 år, og forsøker å følge litt med ved anledning. Utover dette har jeg de siste årene vært såpass engasjert i politikken at det ikke har vært tid og anledning til mye annet, men jeg forsøker uansett å prioritere helgene til familie, og da er det viktig å ha tid til å kose seg med både familie og venner.

 

Hva inspirerer deg?
Resultater er viktig, - ikke for meg personlig, men for innbyggerne jeg skal være i politikken for!
Å lykkes er viktig, det gir en god følelse, selv om det også er å hjelpe andre til å lykkes.
Godt gjort er bedre enn godt sagt! - Handlekraft vises i handling, ikke ved prat!

 

Har du noen forbilder? Hvem ser du opp til? En politisk og en ikke-politisk.
Jeg må vel si at Carl Ivar Hagen er et forbilde for hvordan han klarte å samle et parti. På tross av all motgang og sverting fra media og politiske motstandere bygde han opp partiet fra ingenting, og til å bli et parti som var beredt til å gå inn i regjering og samarbeide. Han sto ved sine meninger selv om de var langt unna å være politisk korrekte, og skjønte også at han selv måtte trekke seg ut dersom et regjeringssamarbeid skulle kunne bli en realitet.

Ikke-politisk må jeg faktisk si at jeg holder kona som et forbilde innen mange ting. Hun har gått hele veien, fra å starte med å vaske i kommunen som ekstrahjelp, for så å videre gjennom stillinger som blant annet husøkonom og hotellsjef til etterhvert å bli direktør på et av de største hotellene på Gardermoen. Hun oppnår noen av de beste resultatene i hele landet, samtidig som hun sendes rundt i landet for å hjelpe andre hoteller å omorganisere og endre arbeidsmetoder for å bli bedre. Samtidig som hun har lykkes med å oppnå alt dette, gjennom knallhardt arbeid i mange år, så klarer hun fortsatt å være en tilstedeværende kone som ivaretar både hus og familie. Og skal jeg snekre, bygge eller pusse opp hjemme? Ja da står hun ved min side og bidrar fra start til slutt. Absolutt et forbilde, og hun viser meg at det meste er oppnåelig dersom du har fokus og arbeider hardt og grundig over tid.

 

Hva er drømmen din? Har du nådd målet ditt? Eller strekker du deg stadig mot nye mål?
Har ikke definert det som en drøm, men har sagt åpent at jeg har mål om å få den ære av å bli ordfører i Ullensaker Kommune, en dag. Dersom oppgaven er like krevende, utfordrende og tilfredsstillende som jeg antar, så ser jeg ikke hva målet skal være i etterkant. Dersom folket er fornøyd, så kan man vel bli sittende? Uansett viktig å ta en oppgave av gangen, og ikke gape for høyt.

 

Har du en sang eller musikk som motiverer deg eller gir deg noe?
Jeg har vokst opp med Svensktopper, Terje Tysland, Knutsen & Ludvigsen, Bjøro Håland og Elvis, og var faktisk medlem av Mr Music Countryclub frem til jeg var 13-14 år. Da ble jeg introdusert av noen eldre venner for AC/DC, og siden så ble det naturlige valget for meg å bli ved AC/DC. Jeg hadde samtlige av deres album på kassetter, deretter moderniserte jeg meg selv ved å laste ned og lagre alle deres album på egen harddisc, mens nå bare søker jeg opp det jeg ønsker å høre på Spotify eller andre strømmetjenester.

Når jeg var aktiv fotballspiller selv så brukte jeg alltid "Bønda i fra Nord" på full guffe i bilen på vei til trening og kamp for å komme i riktig sinnstemning. Nå går det stort sett i å lytte på radio (Radio Metro), og så lytter vi på det som kommer der.

 

Beskriv morgenrutinen din som får deg til å fungere utover dagen?
Det handler mest om å få kvelt den alarmen, mange ganger... Når jeg dag etter dag har unngått å kaste telefonen i veggen, så er det bare å gjøre seg klar på badet, svelge en kaffekopp og komme seg ut døra. Ettersom jeg ikke har små barn som trenger bistand og hjelp på morgenen så handler det egentlig kun om å våkne, stelle seg og starte dagen.

 

Hva slags kjøkkenredskap ville du vært?
Her står det nok mellom en sil eller en trakt…


Som leder og tillitsvalgt må du ha evnen til både å sile og samle, men tror nok kanskje jeg ville vært en trakt. 
Vi blir påvirket i det daglige av alle mennesker vi møter både på jobb, i politikken og på fritiden, og da er det viktig å klare å samle mennesker, kolleger og uvenner med deres innspill, ideer og uenigheter slik at man kan finne noe å enes om, eller kompromisse om og dermed komme ut i andre enden nogenlunde samlet og i samme retning.

 

En eller flere fun-fact om deg selv som ikke så mange vet om?
Tja, si det...

  • Guttetur med brodern resulterte som det ofte gjør; kvalm, fyllesyk og svimmel, men det nye var å sitte på et fortau i København og studere den nye tatoveringen som virket som en veldig lur idé kvelden i forveien.?

  • Eller at jeg har strikket min egen genser mens jeg gikk på ungdomsskolen?

  • Studerer mye dårlig flislegging når jeg er på offentlige toaletter og andre steder. 
    (flisleggersyndrom, som medfører at jeg misliker slurv og dårlig utført arbeid.)

  • Liker å bake og å lage god mat, men har samtidig altfor lite tid til det.

 

Oppsummer deg selv ved bruk av ett ord og begrunn hvorfor.
Den var vrien... Det som faller meg inn først er lojal, fordi jeg er lojal til de beslutninger vi enes om, og til lovnader jeg gir. Det neste jeg tenker på er jordnær, fordi jeg sjelden "tar av" og tror at ting vokser inn i himmelen uten ekte og hardt arbeid. Det kan selvsagt også kombineres med grundig, man får ofte som man fortjener, og det er sjelden nødvendig å hisse seg opp unødvendig over livets trivialiteter. Jeg har vel de siste årene fått kallenavn som diplomat. Tror vel det kommer av måten jeg gjennom det politiske har lært meg å håndtere uenigheter, både i sak og ordskifte, samtidig som jeg evner å få folk med meg på å finne gode løsninger enten som jeg ønsker eller i det minste som et kompromiss i riktig retning. Skal du være diplomatisk er det også en fordel å være ærlig, for det er vanskelig å huske en løgn over lang tid.


Dette ble jaggu et politikersvar, med mange ord og ikke bare ett.
Men en du kan stole på liker jeg å tro og mene selv.

21.januar 1995 på "Javel" i Kristiansand
bottom of page