top of page

Arbeidserfaring
 

Radio Metro AS

Key Account Manager

(Desember 2014 – nåværende)

Salg av reklame og rådgivning om markedsføring på radio. Målet er å opprette og opprettholde en god relasjon til kunder slik at de ønsker å benytte seg av og får gode resultater ved å benytte Radio Metro i sin markedsføring. En viktig del av arbeidet er å jobbe med kundene for å identifisere deres behov, være en idéskaper underveis og kunne bidra som rådgiver for kunden.

 

Akershus Auto AS

Bilselger

(Mai 2012 – Juni 2014)

Etter å ha solgt annonser og reklameartikler til bilbransjen noen år ble jeg forespurt om å starte hos en av mine tidligere gode kunder. Som nybegynner innen bilsalg opparbeidet jeg meg en del faste kunder innen transportbransjen, og fikk også skryt av personbilkundene for en hyggelig og god service underveis i prosessen.

 

Fokusområde her var hovedsakelig salg av 4x4, varebiler, kjøle- og frysebiler.

Perioden fra mai 2012 til juni 2014 solgte jeg 327 biler, og sto for ca 60-70% av salget, i konkurranse med daglig leder. Året før jeg startet her var det en omsetning på ca 37 mill kr. I 2012 avsluttet vi året med en omsetning på nesten 60 mill kr, og i 2013 ble omsetningen ca 79 mill kr. Jeg liker dermed å tro at min tilstedeværelse her har bidratt til å øke omsetningen.


Inovi AS

Salgssjef

(August 2008 – April 2012)

Videreført drift, og rendyrket profil av aviser fra forrige arbeidsplass for å overvinne nye konkurrenter som har kommet til. Dette har fungert godt, og konkurrenter har falt fra.

I 2010 etablerte jeg en ny grafisk avdeling under navnet allprint.no i selskapet, som selger alt av trykk og reklamemateriell. Jeg har her en aktiv rolle i salgsprosessen i tillegg til den grafiske produksjonen og prissettingen. Salgssjef for Inovi Media, samtidig som jeg var ansvarlig for grafisk design av annonser, ombrekking av avis og øvrig materiell. Resultat- og fakturaansvarlig for enheten. Godt kjent i Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, relativ ny i Adobe Indesign, samt at jeg arbeidet med standard office-produkter daglig.

 

Lokalrubrikken AS

Daglig leder

(Januar 2006 – August 2008)

Etablerte firma med målsetting om en landsdekkende kjede av gratis lokalaviser, i samarbeid med et mindre investeringsselskap. Hadde som daglig leder ansvaret for alt av produksjon, selgere, noe eget salg, inngående og utgående fakturaer, utarbeidelse av utgivelsesplaner, franchiseavtaler, samarbeidsavtaler, design av annonser, trykk og distribusjon. I 2007 drev Selskapets 3 stk egne aviser, samt handlet ett område via franchise.

Selskapet ble lagt ned, og aktiviteten sammenslått med Windi i August 08.
Firmaet ble deretter omdøpt til Inovi AS.

Mediasalg

Produktsjef

(Mai 2003 – Desember 2005)

Startet med telefonsalg på oppdrag for en ledende aktør innen bilbransjen, inntil idèen om å lage egne aviser ble unnfanget. Startet her med ett utvalgt område med innsalg til et helt nytt produkt, og klarte dette meget bra. (overskudd fra første mnd. Satt som produktsjef for våre egne aviser, basert på reklame og rubrikker. (fra idè til produksjon)
Arbeidsoppgaver: Prosjektere nye områder, motta materiell og produsere annonser klargjort til trykk, Følge opp/rettlede selgere, koordinere trykk og distribusjon, rapportere salg/fakturaskjema per område til Daglig leder.

Best People AS

Salgskonsulent TM

(August 2002 – Mai 2003)

Min første salgsjobb, med salg av annonser og internettløsninger hovedsakelig per telefon, som gikk veldig bra, og ble med på oppstarten av nytt firma etter 8 mnd.

 

Ullensaker Keramikk og Baderomsinteriør AS

Flislegger

(Juli 2000 – Juli 2002)

Alt av flislegging, inne og ute. Fikk ansvar for eget boligfelt, med gode tilbakemeldinger.

 

Lien`s Flis 

Selvstendig næringsdrivende Flislegger

(Oktober 1998 – Mai 2000)

Startet eget flisleggerfirma med fokus på rehabilitering av våtrom. Oppdragsmengden økte raskt, og større prosjekter kom til. Dette resulterte i utvidelse med 2 ansatte. Hadde blant annet flislegging av en rekke større blokkprosjekter for Agathon Borgen på Jessheim og Årnes, samt ansvar for flislegging av alle eneboliger bygget av GöteneHus AB, under Norges største boligprosjekt; - Det gode liv på Neskollen.

 

Larvik Line/Color Line ASA

Forpleiningsassistent

(Juni 1996 – Oktober 1998)

Startet i kafeteria, var innom kjøkken, tax-free, bar og restaurant. Fikk etter ca 1,5 år gå som vikarierende hovmester, med personalansvar og vaktlister for 32 ansatte. Avdelingen skulle drive 2 kafeteriaer, ett gatekjøkken og renhold/rydding i 2 stk barer. Totalt ca 530 spiseplasser, og ca 300 sitteplasser i bar. Endret i samarbeid med Restaurantsjef fremstilling av visse produkter, hvilket resulterte i 100% salgsøkning av disse.

 

Bjarnes Racing

Håndtlanger/flislegger

(Mai 1995 – Juni 1996)

Var med som håndtlanger på alt innen flislegging inne og ute, samt noe muring og pipeisolering.

 

Den Kongelige Norske Marine

Menig

(April 1994 – Mai 1995)

Grunn til å nevne førstegangstjeneste; her fungerte jeg som leder/veileder for rekrutter som kom på kokkekurs før utsendelse til sine respektive leire, og ble også leid inn som både kokk og servitør ved forskjellige event og arrangementer rundt omkring i Kristiansand By og omegn.

Kurs
  • Sikkerhetskurs for Offshorepersonell, 1996

  • Våtromskurs, flis/mur, modul 1 (ca 1998-1999)

  • Grunnleggende Adobe InDesignkurs, Juni 2011.

  • Medierstrategi-kurs MRA1, nov 2018

Egenskaper

Jeg liker å prate med mennesker, og har opparbeidet en rekke erfaringer gjennom håndverk, service og salg, samt grafisk produksjon.

Jeg ser det som en naturlig del av mitt arbeid å inneha et eierskap til de oppgaver og forpliktelser jeg til enhver tid påtar meg, hvilket gjør at jeg yter en lojalitet og arbeidskraft ovenfor både arbeidsgiver og innbyggere som vil synliggjøres gjennom resultater.

Jeg mener mine sterkeste ressurser er gjennomføringsevne, disiplin, lojalitet, og handlekraft.


Som Frank Beck sier det;
"Bra gjort er bedre enn bra sagt.."

2010 - present

2010 - present

Utdanning
 

Mork Videregående Skole

Grunnkurs Kokkfag

(1991 - 1992)

 

Ettårig grunnkurs kokkfag

bottom of page